Preview Mode Links will not work in preview mode

WordPress Podcasten


Sep 10, 2018

Hvis du lige er startet ud med WordPress så er du formentlig løbet ind i udtrykket Temaer eller Themes - Og I dette afsnit skal vi snakke om, hvad det der med Temaer og WordPress går ud på.