Preview Mode Links will not work in preview mode

WordPress Podcasten


Apr 13, 2019

I dette afsnit skal vi snakke lidt om hvad "Child themes" er og hvorfor de er en god idé at anvende, samt hvad forskellen er på et "Tema" og et "Child Theme".