Preview Mode Links will not work in preview mode

WordPress Podcasten


Aug 31, 2018

Velkommen til den første WordPress 1-til-1, hvor vi sammen, dykker ned i WordPress og vil gøre det lidt enklere at følge med i hvad WordPress egentlig er for en størrelse.

Fordi vores mål med WordPress Podcasten er, at gøre det enklere for dig, at have med WordPress at gøre, udgiver vi disse WordPress 1-til-1 episoder hvor vi afmystificerer nogle af alle disse udtryk der anvendes i forbindelse med WordPress.

Konceptet med WordPress 1-til-1 afsnittene er, at vi vil give dig som lytter der måske lige er startet ud med WordPress, en grundlæggende forståelse for WordPress og vi vil i hvert af disse afsnit komme med 3 konkrete tips, råd eller værktøjer som du kan anvende med det samme.